Конферентни системи България - Конферентно оборудване

НАЕМ НА КОНФЕРЕНТНО ОБОРУДВАНЕ

Пакетни конфигурации  

Пакет S-1 Система за симултанен превод DIS
30 броя делегатски приемници със слушалки
2 броя преводачески пултове
Звукоизолирана мобилна преводаческа кабина,
от говаряща на изискванията на ISO 4043 и AIIC
Озвучаване на залата с активни тонколони JBL 2х150 Wmax
5 броя микрофони за маса
2 броя безжичнимикрофони
Техническа поддръжка
Транспорт в рамките на населеното място

Пакет S-2  
Система за симултанен превод DIS
30 броя делегатски приемници със слушалки
2 броя преводачески пултове
Звукоизолирана мобилна преводаческа кабина,
отговаряща на изискванията на ISO 4043 и AIIC
Озвучаване на залата с активни тонколони JBL 2х150 Wmax
5 броя микрофони за маса
2 броя безж чни микрофони
Мултимедиен проектор 1200-2000 ANSI Lumen
Екран 1.80 м х 1.80 м
Лаптоп с Microsoft Office
Техническа поддръжка
Транспорт в рамките на населеното място

Пакет M-1  
Система за симултанен превод DIS
70 броя делегатски приемници със слушалки
2 броя преводачески пултове
Звукоизолирана мобилна преводаческа кабина,
отговарящ а на изискваният а на ISO 4043 и AIIC
Озвучаване на залата с активни тонколони JBL 2х150 Wmax
5 броя микрофони за маса
2 броя безжични микрофони
Техническа поддръжка
Транспорт в рамките на населеното място

Пакет M-2  
Система за симултанен превод DIS
70 броя делегатски приемници със слушалки
2 броя преводачески пултове
Звукоизолирана мобилна преводаческа кабина,
отговаряща на изискванията на ISO 4043 и AIIC
Озвучаване на залата с активни тонколони JBL 2х150 W RMS
5 броя микрофони за маса
2 броя безжични микрофони
Мултимедиен проектор 1200-2000 ANSI Lumen
Екран 1.80 м х 1.80 м
Лаптоп с инсталиран Microsoft Office
Техническа поддръжка
Транспорт в рамките на населеното място

Пакет L-1  
Система за симултанен превод и общо озвучаванеDIS
120 броя делегатски приемници със слушалки
2 броя преводачески пултове
Звукоизолирана мобилна преводаческа кабина,
отговарящ а на изискваният а на ISO 4043 и AIIC
Озвучаване на залата с активни тонколони Wharfedale 2х250WRMS 3 броя микрофони за маса
2 броя безжични микрофони
Техническа поддръжка
Транспорт в рамките на населеното място

Пакет L-2  
Система за симултанен превод DIS
120 броя делегатски приемници със слушалки
2 броя преводачески пултове
Звукоизолирана мобилна преводаческа кабина,
отговаряща на изискванията на ISO 4043 и AIIC
озвучаване на залата с активни тонколони Wharfedale 2х250WRMS
3 броя микрофони за маса
2 броя безжични микрофони
Мултимедиен проектор 1200-2000 ANSI Lumen
Екран 1.80 м х 1.80 м
Лаптоп с инсталиран Microsoft Office + безжичен презентер за управление на презентации с лазерна показалка
Техническа поддръжка
Транспорт в рамките на населеното място

 

  

         

 

DCS 6000 Цифрова конферентна система

 

Системата DCS 6000 е най-добрата система, интегрираща в себе си управление на дискусионни микрофони, гласуване и симултанен превод.

 

SW 6000 Софтуер за управление на конференции, който ви позволавя да конфигурирате, контролирате, управлявате и персонализирате според нуждите всяка една конференция