Конферентни системи България - Сцени

НАЕМ НА СЦЕНИ

Вариант 1
Тапициран гръб на сцена,
H=4,00м L=10,40м
Отвор за 1 брой екран 6х2м предна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум

 Вариант 2
Тапициран гръб на сцена,
H=4,00м L=13,44м
Отвор за 1 брой екран 6х2м предна проекция 

*Възможно добавяне на банер и подиум

Вариант 3
Тапициран гръб на сцена,
H=4,00м L=13,36м
Отвор за 1 брой екран 6х2м предна проекция и 1 брой екран 3х2м предна/задна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум

Вариант 4
Тапициран гръб на сцена,
H=4,00м L=8,88м
Отвор за 1 брой екран 6х2м предна проекция и
2 броя екран 3х2м предна/задна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум

Вариант 5
Тапициран гръб на сцена,
H=2,00м L=5,44м
Отвор за 1 брой екран 2,4х1,8м задна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум 
 
Вариант 6
Тапициран гръб на сцена,
H=3,00м L=5,44м
Отвор за 1 брой екран 2,4х1,8м задна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум

Вариант 7
Тапициран гръб на сцена,
H=4,00м L=5,84м
Отвор за 1 брой екран 3х2м задна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум 

 

Вариант 8
Тапициран гръб на сцена,
H=5,00м L=5,84м
Отвор за 1 брой екран 3х2м задна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум 

 
Вариант 9
Тапициран гръб на сцена, H=2,00м L=11,52м
Отвор за 1 брой екран 2,4х1,8м предна/задна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум 
              
Вариант 10
Тапициран гръб на сцена,
H=2,00м L=12,40м
Отвор за 1 брой екран 2,4х1,8м предна/задна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум 
 
Вариант 11
Тапициран гръб на сцена,
H=4,00м L=8,88м
Отвор за 1 брой екран 3х2м предна/задна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум 
 
Вариант 12
Тапициран гръб на сцена,
H=5,00м L=8,88м
Отвор за 1 брой екран 3м х 2м предна/задна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум 
 

Вариант 13
Тапициран гръб на сцена,
H1=4,00м L=8,88м
Отвор за 1 брой екран 3х2м предна/задна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум 

Вариант 14
Тапициран гръб на сцена,
H=4,00м L=10,40м
Отвор за 1 брой екран 3х2м предна/задна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум 
 
Вариант 15
Тапициран гръб на сцена,
H=4,00м L=10,40м
Отвор за 1 брой екран 3х2м предна/задна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум 
 
Вариант 16
Тапициран гръб на сцена,
H1=4,00м L=11,92м
Отвор за 1 брой екран 3х2м предна/задна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум 
 
Вариант 17
Тапициран гръб на сцена, H1=4,00м H2=3,00м  L=13,12м
Отвор за 1 брой екран 4х3м предна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум 
 
Вариант 18
Тапициран гръб на сцена,
H=4,00м L=13,12м
Отвор за 1 брой екран 4х3м предна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум 
 
Вариант 19
Тапициран гръб на сцена, H=3,00м L=12,40м
Отвор за 2 броя екрани 2,4х1,8м предна/задна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум 
 
Вариант 20
Тапициран гръб на сцена,
H=4,00м L=13,20м
Отвор за 2 броя екрани 3х2м задна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум 
 
Вариант 21
Тапициран гръб на сцена,
H=4,00м L=10,16м
Отвор за 2 броя екрани 3х2м задна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум

Вариант 22
Тапициран гръб на сцена,
H=5,00м L=10,16м
Отвор за 2 броя екрани 3х2м предна/задна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум

Вариант 23
Тапициран гръб на сцена,
H=4,00м L=14,72м
Отвор за 2 броя екрани 3м х 2м задна проекция и ъгъл на разположение

*Възможно добавяне на банер и подиум 
 
Вариант 24
Тапициран гръб на сцена,
H=4,00м L=14,72м
Отвор за 2 броя екрани 3м х 2м задна проекция и ъгъл на разположение

*Възможно добавяне на банер и подиум 
 
Вариант 25
Тапициран гръб на сцена,
H=4,00м L=14,08м
Отвор за 2 броя екрани 4х3м предна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум 
 
Вариант 26
Тапициран гръб на сцена,
H=4,00м L=15,60м
Отвор за 2 броя екрани 4х3м предна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум 

 
Вариант 27
Тапициран гръб на сцена,
H1=5,00м H2=3,00м L=11,92м
Отвор за 1 брой екран 3х2м задна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум 
 
Вариант 28
Тапициран гръб на сцена,
H=3,00м L=12,40м
Отвор за 2 броя екрани 2,4х1,8м предна/задна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум 

 
Вариант 29
Тапициран гръб на сцена,
H=4,00м L=13,20м
Отвор за 2 броя екрани 3х2м предна/задна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум 
 

Вариант 30
Тапициран гръб на сцена,
H=4,00м L=14,72м
Отвор за 2 броя екрани 3х2м предна/задна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум

Вариант 31
Тапициран гръб на сцена,
H=4,00м L=15,60м
Отвор за 2 броя екрани 4х3м предна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум 
 
Вариант 32
Тапициран гръб на сцена,
H=4,00м L=17,12м
Отвор за 2 броя екрани 4х3м предна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум 

 
Вариант 33
Тапициран гръб на сцена, H=4,00м L=14,18м
Отвор за 1 брой екран 2,4х1,8м задна проекция и 2 броя екрани 3х2м предна/задна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум 
 
Вариант 34
Тапициран гръб на сцена,
H=4,00м L=16,48м
Отвор за 1 брой екран 2,4х1,8м задна проекция
и 2 броя екрани 4х3м предна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум 

 
Вариант 35
Тапициран гръб на сцена,
H=4,00м L=14,48м
Отвор за 3 броя екрани 3х2м предна/задна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум
Вариант 36
Тапициран гръб на сцена,
H=4,00м L=16,88м
Отвор за 1 брой екран 3х2м задна проекция и 2 броя екрани 4х3м предна проекция

*Възможно добавяне на банер и подиум